Stukken benodigd voor opstellen aandeelhoudersbesluit vaststellen jaarrekening

Om het “aandeelhoudersbesluit vaststellen jaarrekening” te kunnen opstellen heeft u de volgende stukken nodig:

  • de statuten van de vennootschap
  • het aandeelhoudersregister
  • een recent uittreksel uit het handelsregister van de vennootschap
  • gegevens van de aandeelhouders (naam, vestigings- of woonplaats en, in geval van een rechtspersoon, naam vertegenwoordiger)
  • voor zover nodig: de jaarrekening die wordt vastgesteld

Zie ook de checklist voor het opstellen van dit aandeelhoudersbesluit.

Wanneer dit model niet gebruiken

Dit model aandeelhoudersbesluit is niet geschikt voor vennootschappen met aandeelhouders die een pandrecht of een vruchtgebruik op hun aandelen (of een deel daarvan) hebben gevestigd en daarbij hebben afgesproken dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder.

Download PDF