Aandeelhoudersbesluit vaststellen jaarrekening (en aanverwante besluiten)

Dit model “aandeelhoudersbesluit vaststellen jaarrekening” is bedoeld voor besluitvorming – buiten vergadering – in een B.V. door één of meer (maximaal vijf) aandeelhouders die het stemrecht op de aandelen hebben. Het betreft het nemen van één of meer van de volgende besluiten:

  • vaststellen van de jaarrekening;
  • verlengen van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening;
  • decharge van functionarissen (bestuurders en, indien van toepassing, commissarissen);
  • vaststellen en verwerken van de resultaten van de vennootschap.

Via de volgende link kan u dit aandeelhoudersbesluit samenstellen en downloaden:

START > Aandeelhoudersbesluit (besluitvorming jaarrekening)
Prijs: EUR 15,- incl. BTW (af te rekenen aan einde vragensessie – preview mogelijk)

 


Afgezien van de Engelstalige uitleg op de begin- en eindpagina van de vragenlijst zijn de vragen verder in het Nederlands. Aan het einde van de vragensessie kan u uw antwoorden terugzien en deze eventueel nog corrigeren. Vervolgens kan u het document downloaden in RTF (geschikt voor bijv. Microsoft Word) of in PDF.

Lees voor het gebruik onze algemene voorwaarden.

Download PDF