Alles over het aandeelhoudersbesluit

Op deze site treft u modellen en voorbeelden aan voor de vastlegging van aandeelhoudersbesluiten die buiten een vergadering worden genomen. Deze modellen kunt u samenstellen door het invullen van een vragenlijst aan de hand waarvan een document wordt gegenereerd dat voldoet aan de keuzes die u heeft gemaakt en waarin de informatie die u verschaft is opgenomen. Op dit moment is het volgende model beschikbaar:


Ook vindt u hier een uitleg van diverse aspecten rond het nemen van aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering.

Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering

Aandeelhoudersbesluiten kunnen worden genomen hetzij in een vergadering, die algemene vergadering wordt genoemd, hetzij door middel van besluitvorming buiten vergadering (art. 2:238 BW). De wet bepaalt dat tijdens ieder boekjaar ten minste één algemene vergadering wordt gehouden of ten minste eenmaal besluitvorming buiten vergadering moet hebben plaatsgevonden.

Bevoegdheden algemene vergadering

De bevoegdheden van de algemene vergadering van een besloten vennootschap (B.V.) zijn te vinden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In beginsel zijn dat alle bevoegdheden die niet aan het bestuur of aan anderen zijn toegekend (art. 2:217 BW). Voorbeelden van besluiten die door de algemene vergadering moeten worden genomen zijn:

  • vaststelling van de jaarrekening (art. 2:210 BW)
  • benoeming van bestuurders (art. 2:242 BW) en commissarissen (art. 2:252 BW)
  • wijziging van de statuten

 


In bewerking

De volgende voorbeeld besluiten zijn in bewerking:

  • Aandeelhoudersbesluit  in verband met besluitvorming over functionarissen
  • Aandeelhoudersbesluit strekkend tot ontbinding van de vennootschap